Στα 1.526 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε το ύψος των δαπανών των νοσοκομείων στους τομείς υλικών και υπηρεσιών για το οκτάμηνο του 2011 και στα 984 εκατομμύρια ευρώ οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους, για το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το έγγραφο του υπουργού διαβιβάστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Μάριου Σαλμά, ο οποίος είχε επισημάνει ότι «οι νοσοκομειακές δαπάνες στους τομείς υλικών και προμηθειών, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις, οι πληρωμές προς τους προμηθευτές, καθώς και τα ταμειακά υπόλοιπα του οκταμήνου του 2011 αποτελούν σοβαρά ζητήματα προς παρακολούθηση» και ζητούσε να ενημερωθεί σχετικώς.

Στο έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Λοβέρδος, αναφέρεται επίσης πως στο οκτάμηνο του 2011 οι πληρωμές προς τους προμηθευτές ανέρχονται στα 542 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ταμειακά υπόλοιπα των νοσοκομείων στις 31.08.2011 ανέρχονταν στο ποσό των 633 εκατομμυρίων ευρώ.