Στον επανακαθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, από την οποία θα εκλεγεί το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τις 15 Φεβρουαρίου, προχώρησε η Οργανωτική Επιτροπή του ιδρύματος, ζητώντας εκ νέου από τη διοίκηση του πανεπιστημίου να παραδώσει τους εκλογικούς καταλόγους μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, προκειμένου να είναι εφικτή η ψηφοφορία, όπως προβλέπει ο νέος νόμος. Η Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να ορίσει νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, μετά την αναβολή της προηγούμενης ημερομηνίας ψηφοφορίας (7 Δεκεμβρίου 2011), ελλείψει των απαραίτητων εκλογικών καταλόγων. Εξάλλου, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει τους 24 υποψήφιους για τις θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ.

Η Οργανωτική Επιτροπή ζητά από την πρυτανεία την παράδοση των εκλογικών καταλόγων, την ανάρτηση του επικυρωμένου καταλόγου των ανακηρυχθέντων υποψηφίων, τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ των βιογραφικών σημειωμάτων τους, την παράδοση των σφραγίδων των εφορευτικών επιτροπών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ψηφοφορία.

Η Επιτροπή απαντά, επίσης, σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε νωρίτερα σήμερα το πρυτανικό συμβούλιο του ΑΠΘ, στην οποία της καταλογίζει ευθύνες «μη συνεργασίας με τις πρυτανικές αρχές» και «απόρριψης των αποφάσεων της Συγκλήτου» σχετικά με το ζήτημα των εκλογών για το Συμβούλιο Διοίκησης. «Η επ’ αόριστον αναβολή των εκλογών, χωρίς ταυτόχρονη αναβολή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, θέτει σήμερα σε κίνδυνο τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας» είχαν αναφέρει οι πρυτανικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Επί αυτού, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Εκλογών Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, Αναστάσιος Μάνθος, διευκρινίζει ότι σε προσπάθεια του ίδιου να συναντηθεί με τον πρύτανη, υπήρξε εκ μέρους του αμφισβήτηση της θεσμικής του ιδιότητας ως προέδρου και δήλωση αδυναμίας συνάντησης μαζί του. Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τη διάθεσή της για συνεργασία και επισημαίνει ότι λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ