Αναστέλλεται η αποχή των εργαζομένων στους Δήμους από τις εκλογικές εργασίες τους την ημέρα των εκλογών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. εμμένει ωστόσο στις θέσεις της για απεργία στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων, για όλους τους εργαζόμενους, αυξήσεις και μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων.