Η Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι η καταβολή των αναδρομικών ποσών του Ε.Κ.Α.Σ., που οφείλονται σε 37.018 συνταξιούχους, θα ολοκληρωθεί σε πέντε δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 500 ευρώ. Αναλυτικά η εξόφληση των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών του Ε.Κ.Α.Σ. θα γίνει ως ακολούθως:

-Σε 22.468 συνταξιούχους, ήτοι σε ποσοστό 60,70% επί του συνόλου, με την σύνταξη μηνός 2/2012, όταν το ποσό είναι μικρότερο ή ίσο των 500€.

-Σε 2.936 συνταξιούχους, ήτοι σε ποσοστό 7,93% επί του συνόλου, με την σύνταξη μηνός 3/2012, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 500€ και μικρότερο ή ίσο των 1000€.

-Σε 1381 συνταξιούχους, ήτοι σε ποσοστό 3,73% επί του συνόλου, με την σύνταξη μηνός 4/2012, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1000€ και μικρότερο ή ίσο των 1500€.

-Σε 3292 συνταξιούχους, ήτοι σε ποσοστό 8,89% επί του συνόλου, με την σύνταξη μηνός 5/2012, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1500€ και μικρότερο ή ίσο των 2000€.

-Σε 6941 συνταξιούχους, ήτοι σε ποσοστό 18,75% επί του συνόλου, με την σύνταξη μηνός 6/2012, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 2000€.