Δεν δίνει παράταση τελικά το ΥΠΕΚΑ στην υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις μισθώσεις ακινήτων. Η σχετική υποχρέωση ισχύει από την περασμένη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, και από την ημέρα αυτή οι ΔΟΥ δεν δέχονται μισθωτήρια συμβόλαια για θεώρηση αν δεν συνοδεύονται από το ενεργειακό πιστοποιητικό. Σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ διευκρινίζεται επιπλέον ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα συμβόλαιο υπεγράφη π.χ. στις 15 Δεκεμβρίου και δεν έχει θεωρηθεί ακόμη από την Εφορία (η προθεσμία για τη θεώρηση είναι ένας μήνας), τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό πριν πάει το συμβόλαιο στη ΔΟΥ.

Στην ίδια εγκύκλιο το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων ή τμημάτων αυτών, άνω των 50 τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, με εξαίρεση βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κτίρια αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι 10 έτη, ενώ σε περίπτωση που ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.

Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ισχύει από πέρυσι για τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 60.000 πιστοποιητικά εκ των οποίων 35.000 αφορούν σε αγοραπωλησίες, 20.000 στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον", 2.000 σε μισθώσεις ακινήτων, 1.000 σε νέα κτίρια.

Από αυτά, τα περισσότερα (περίπου 40.000) ανήκουν στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Στην κατηγορία Β (η οποία αποτελεί και το όριο για τα νέα κτίρια) κατατάσσονται 600 κτίρια.

Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τέλος ότι οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών που εκδίδουν τα πιστοποιητικά διαμορφώνονται ελεύθερα, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων. Οι ελάχιστες αμοιβές που είχαν καθοριστεί με το ΠΔ 100/2010 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών και κρατήσεων των μηχανικών. Οι αμοιβές αυτές είναι:

- Για διαμέρισμα, 2 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ)

- Για μονοκατοικία, 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη 200 ευρώ)

- Για πολυκατοικία, 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη 200 ευρώ)

- Για άλλη χρήση: για επιφάνεια έως 1.000 τμ, 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τμ η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ και για τα υπόλοιπα τμ, είναι 1,5 ευρώ/τμ.