Όλοι είδαμε τις εφιαλτικές εικόνες στην προβλήτα του λιμανιού της Τήνου, λόγω των μποφόρ την περασμένη εβδομάδα. Η κατά­σταση ήταν τόσο δραματική, διότι το λιμάνι της Τήνου παραμένει ημιτελές και επικίνδυνο. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Τήνου με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κι όλους τους αρμόδιους φορείς δεν ζητά, αλλά απαιτεί να ολοκληρω­θούν οι εργασίες του εξωτερικού λιμένος της Τή­νου.
Στην επιστολή μάλιστα επισημαίνεται πως «ένα νησί με ημιτελές λιμάνι είναι καταδικασμέ­νο στη στασιμότητα και δυνητικά σε άλλου εί­δους προβλήματα, από το ίδιο το ημιτελές αυτό έργο.

Και η Τήνος, του Πολιτισμού και της Μεγαλόχαρης, δεν μπορεί να ανεχθεί τη συνέχιση αυ­τής της κατάστασης στο μοναδικό λιμάνι της».

«Η εικόνα αυτή», όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Παναγιώτης Κροντηράς, «δεν αρμόζει ούτε στην Τήνο των 1.200.000 αφίξεων κατ’ έτος, ούτε στην έδρα του Πανορθόδοξου Προσκυνήματος του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας. Πρό­κειται για μια αδικαιολόγητη κατάσταση που αδικεί το νησί».

Πηγή: Το Ποντίκι
TAGS