Συνεχίζεται και σήμερα, για δεύτερη ημέρα, η 48η απεργία που ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), μετά από ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του.    Οι εργαζόμενοι, με τον τρόπο αυτό αντιδρούν στον κανονισμό εργασίας, ο οποίος, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των προστατευτικών για τους εργαζόμενους διατάξεων του νόμου και αντίκειται ευθέως στις οικείες διατάξεις του νόμου. Με τη δημοσίευση (ΦΕΚ 2920/22-12-2011/ τεύχος Β΄) του συγκεκριμένου Κανονισμού Εργασίας, το ...ποτήρι ξεχείλισε».  
   
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση κατάργησή του και ζητούν τη διαγραφή του 'Αρθρου 21, το οποίο αναφέρει, εκτός των άλλων, ως λόγο απόλυσης την αναδιοργάνωση των Διευθύνσεων/ Τομέων/Τμημάτων της εταιρείας, τη μείωση των εξόδων όταν αυτό επιβάλλεται από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες ή από διαφαινόμενη οικονομική κρίση ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.