Μάταια ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες- οδηγοί της Αθήνας αναζητώντας κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης, τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχει σημειωθεί, για άλλη μία φορά, έλλειψη στα σημεία πώλησης. Το πρόβλημα, ωστόσο, αναμένεται να λυθεί το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας Αναστάσιο Αβραντίνη. Ο λόγος της έλλειψης καρτών έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν και έχει υπογραφεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η απόφαση, που εκκρεμούσε από τον Οκτώβριο, για την ανανέωση της σύμβασης του δήμου με την αντίστοιχη εταιρεία, αναμένεται η οριστική υλοποίησή της, καθώς απομένει η τελική επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων από την οικονομική υπηρεσία του δήμου. Σημειώνεται ότι η Δημοτική Αστυνομία, κατ΄ εντολήν του δήμου Αθηναίων, δεν καταγράφει ούτως ή άλλως τις παραβάσεις για παράνομη στάθμευση στις θέσεις των επισκεπτών τις ημέρες, που παρουσιάζεται το πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει να πραγματοποιεί κανονικά τους ελέγχους για παράνομη στάθμευση σε διαβάσεις, θέσεις μόνιμων κατοίκων, φόρτωσης- εκφόρτωσης, αναπήρων, δικύκλων, και σε άλλες ειδικές θέσεις, που προβλέπονται από τον ΚΟΚ.

Πάντως, οι επισκέπτες της πόλης οφείλουν να αναζητούν κάρτες, καθώς απ τη στιγμή που θα αποκατασταθεί το πρόβλημα, η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει τη βεβαίωση των παραβάσεων για παράνομη στάθμευση.