«Aκολουθείται μία πολιτική μείωσης των προσλήψεων με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των απασχολούμενων στο Δημόσιο κατά 150.000 έως το τέλος του 2015, ενώ σημείωσε ότι «αναλαμβάνονται δράσεις, για την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και για τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της ατομικής απόδοσης, αλλά και της απόδοσης σε επίπεδο δομών»  Αυτό τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, κατά την εισήγησή του, στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αναφερόμενος στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει μία δημόσια διοίκηση, που να ανταποκρίνεται στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Ο κ. Ρέππας είπε ότι «αναμφίβολα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές», αλλά παραδέχθηκε ότι «το κράτος απέχει πολύ από το να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς το πολίτη και να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και προόδου της χώρας. Απαιτείται μια μεταρρυθμιστική έκρηξη. Η αδύναμη κεντρική κυβέρνηση, η νομική τυπολατρία, η απουσία βασικών δεδομένων, η έλλειψη διαδικασίας χάραξης πολιτικής με βάση τα στοιχεία και μια αδύναμη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους, δημιουργεί ένα αρνητικό περιβάλλον που επιτρέπει προσωπικές εύνοιες και παράκαμψη των κανόνων λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους για την εξυπηρέτηση του πολίτη».

Για το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού της κεντρικής διοίκησης, ο κ. Ρέππας είπε ότι η διαχείρισή του χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από την έλλειψη στρατηγικού οράματος και από την σχεδόν πλήρη έλλειψη προγραμματισμού για το ανθρώπινο δυναμικό, απ' τη βραχυπρόθεσμη στόχευση σε μεμονωμένες μεταρρυθμίσεις και από την απουσία διασύνδεσης με άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανέφερε ως παραδείγματα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης, την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία και με στοιχεία του 2009, η χώρα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις και η επίδοσή της αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται, ενώ συμπλήρωσε ότι η επίδοση της Ελλάδας βρίσκεται συνολικώς κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, όσον αφορά τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για το μέγεθος της διοικητικής επιβάρυνσης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Για το νομοσχέδιο που αφορά το επιτελικό κράτος και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, ο κ. Ρέππας είπε ότι περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

- Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Διακυβέρνησης (ΣΚΔ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου και της δημόσιας διοίκησης με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, επικουρούμενο από τον υπουργό Επικρατείας.

- Σύσταση διυπουργικών οργάνων σε επίπεδο υπουργών, γενικών γραμματέων και γενικών διευθυντών.

- Εξειδίκευση των δημόσιων πολιτικών των υπουργείων σε τετραετή προγράμματα δράσης με αντίστοιχες ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις, που θα υποβάλλονται στο κοινοβούλιο για την πρόοδο εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών σε όλους τους κυβερνητικούς τομείς.

- Αναμόρφωση των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων, με αναδιάρθρωση των οργανωσιακών τους δομών, διάκριση των λειτουργιών τους σε επιτελικές, υποστηρικτικές και εκτελεστικές, προκειμένου οι τελευταίες να μεταφερθούν σε άλλο επίπεδο διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση του προσωπικού τους.

 - Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης με εισαγωγή διυπουργικών κλάδων και του θεσμού του περιγράμματος θέσης, με επιλογή υπαλλήλων αυξημένων ουσιαστικών και τυπικών προσόντων για τη στελέχωση των θέσεων των Γενικών Διευθύνσεων Επιτελικών Λειτουργιών, καθώς και με την εισαγωγή ευέλικτων συστημάτων ανακατανομής προσωπικού (κινητικότητα).

- Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με τη διοίκηση, με τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.

Τέλος, ο κ. Ρέππας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει το «να οικοδομούμε σταδιακά με συγκλίσεις ένα κείμενο συμφωνίας για τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τους χρόνους που αφορούν τη διοικητική μεταρρύθμιση». «Αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα μόνον τελετουργικό και εθιμοτυπικό. Οφείλουμε να την καταστήσουμε μία διαδικασία ουσιαστική, παραγωγική», προσέθεσε.