Ανακοίνωση-απάντηση για το θέμα περί ενδεχόμενης παρακολούθησης τηλεφωνικών συνομιλιών εισαγγελικών λειτουργών του τομέα της οικονομίας, εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., στην οποία αναφέρει τα εξής:  - Η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών ρυθμίζεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες εφαρμογής. 

- Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, λειτουργώντας στο πλαίσιο του νόμου και των συνταγματικών αρχών του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ακολουθούν απαρέγκλιτα το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και την οριζόμενη διαδικασία άρσης του απορρήτου. 

 - Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άρση του απορρήτου εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εποπτεύονται από Εισαγγελικό Λειτουργό.