Σε ισχύ από τις 28 Ιανουαρίου θα τεθεί το «άνοιγμα» στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση που έχει εισάγει το υπουργείο Υποδομών στο πολυνομοσχέδιο. Παράλληλα, η διάταξη περί εφαρμογής του νόμου «χωρίς καμία διάκριση στην εθνικότητα» όσων ζητούν άδειες εξειδικεύεται με τον όρο πως αυτό γίνεται «σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας με τον όρο της αμοιβαιότητας». Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, ο υπουργός Μ.Βορίδης ανέφερε στη Βουλή την Πέμπτη πως οι διατάξεις επιφέρουν σύντμηση του χρόνου μεταβατικής περιόδου για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

«Ο χρόνος πλέον προσδιορίζεται ως εξής: Ενώ αρχικώς, με τη ρύθμιση του σχετικού είχε προσδιοριστεί για τις 30-6-2013, γίνεται σύντμηση του χρόνου αυτού και πλέον το επάγγελμα απελευθερώνεται από τις 28-1-2012» ανέφερε ο Μ.Βορίδης, λέγοντας πως «ο λόγος για τον οποίο εκρίθη ότι είναι σκόπιμη η σύντμηση αυτή είναι ότι αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας».

Το κόστος έκδοσης θα περιορίζεται στο διοικητικό κόστος και θα προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση. Παράλληλα, η σχετική δραστηριότητα επεκτείνεται, εκτός από ΑΕ και ΕΠΕ, και σε ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις, «ζητάμε από το Κοινοβούλιο να δώσει στον Υπουργό μια νομοθετική εξουσιοδότηση, να εκδίδει μία υπουργική απόφαση με την οποία θα ρυθμίζεται -κυρίως αυτή είναι η παρέμβασή μας, δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση σ’ αυτό- ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται η οικονομική επιφάνεια του οδικού μεταφορέα. Αυτό δεν είναι ένα εφεύρημα δικό μας. Είναι μια εφαρμογή, στην πραγματικότητα, η οποία προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό».

Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, ο Μ.Βορίδης ανέφερε πως «με τις ίδιες προϋποθέσεις που οι διεθνείς μεταφορείς εκτελούν σήμερα εθνικές μεταφορές, ισχύει τώρα και το αντίστροφο. Οι εθνικοί μεταφορείς, με τις προϋποθέσεις που έχουν και οι διεθνείς μεταφορείς, μπορούν να διεξάγουν διεθνείς μεταφορές».

Όσον αφορά το ζήτημα της εθνικότητας, ο Μ.Βορίδης ανέφερες πως η αρχική διατύπωση «παρέπεμπε σε μη τήρηση των εσωτερικών φορολογικών διατάξεων για την έδρα και των διατάξεων της εταιρικής μορφής, οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν κι εν πάση περιπτώσει κάπως να είναι αναγνωρισμένες, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κάποιος στην Ελλάδα».

Πηγή: in.gr