Αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο και την ασφάλεια των παρασιτοκτόνων προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνει κανόνες για παρασιτοκτόνα που θα είναι αποτελεσματικά και ταυτόχρονα δεν θα είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο.    Η συζήτηση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τα παρασιτοκτόνα ή αλλιώς «βιοκτόνα» βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από συμφωνία που επήλθε με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Τα «βιοκτόνα» είναι ουσίες που προορίζονται για τον έλεγχο παρασίτων και βακτηριδίων με σκοπό την προστασία ανθρώπων και ζώων.  

Περιλαμβάνουν τα συνήθη οικιακά απολυμαντικά και πάσης φύσεως εντομοκτόνα αλλά και πιο εξωτικές ουσίες για χρήση στην ξυλεία, τις βαφές των πλοίων ή ακόμα τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την ταρίχευση.  

Νομοθεσία, με τη μορφή Κανονισμού, υπάρχει από το 1998 όμως με το πέρασμα του χρόνου κάθε νομοθεσία χρειάζεται ανανέωση. Εν προκειμένω στόχος είναι να διασφαλισθεί ότι μόνο ασφαλή προϊόντα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά αλλά με παράλληλη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης.  

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ορισμένα προϊόντα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Με το νέο σύστημα θα προβλέπεται ρητά ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν και για όσο δεν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.  

Επίσης θα τεθεί υποχρέωση για διεξαγωγή ελέγχων σε ήδη εγκεκριμένες ουσίες για κινδύνους που δεν ήταν γνωστοί το 1998, ειδικά για ενδεχόμενες παρενέργειές τους στο ενδοκρινικό σύστημα.  
Στο σκέλος που αφορά την κυκλοφορία των παρασιτοκτόνων, θα διευκολυνθεί η αναγνώριση των αδειοδοτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη με βάση κοινό σύστημα αδειοδότησης.  

Τέλος, όσον αφορά τους ελέγχους σε πειραματόζωα, εισάγεται πρόνοια που υποχρεώνει τις εταιρίες που το κάνουν να μεταβιβάζουν τα αποτελέσματα σε ανταγωνίστριές τους έναντι αμοιβής, με στόχο την ελαχιστοποίηση των πειραμάτων.
  

ΠΗΓΗ: econews.gr