Αντιμέτωπες με το τέρας της γραφειοκρατίας οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν βιολογικό καθαρισμό.

Θα πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερους από 20 νόμους, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

Η εγκατάσταση πολλές φορές ακυρώνεται και από τη λανθασμένη εφαρμογή της περιβαλλοντική νομοθεσίας από τις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες.