Συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην πολυσυζητημένη περιοχή του Ασωπού ποταμού, ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προειδοποιώντας παράλληλα, ότι αν υπάρξει καθυστέρηση, ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία. Ο Συνήγορος του Πολίτη, που έγινε αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες για τη ρύπανση στην περιοχή, προτείνει μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν τη θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, τον έλεγχο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ενημέρωση για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη αρχή, ζήτησε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημέρωση για την υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού, περιορισμού της ρύπανσης και εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.

Επίσης, πρότεινε τη θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό. Η πρόταση λαμβάνει υπόψιν, μεταξύ άλλων, την Αρχή της Προφύλαξης, τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητα του χρωμίου και δικαστική απόφαση που καθορίζει το όριο των 2 μg/lt.

Ακόμη, πρότεινε τον έλεγχο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Ασωπού, σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίστηκαν το 2010. Ο Συνήγορος τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών αλλά και την τήρησή των περιβαλλοντικών όρων ενώ ζήτησε να διευκρινιστούν οι περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν υπαχθεί στα πρότυπα.

Τέλος, ζήτησε ενημέρωση για τις επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της περιοχής του Ασωπού, λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία των πολιτών για τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα, την απουσία θεσμοθετημένων ορίων και την υλοποίηση προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων σε τρόφιμα υπό το συντονισμό του ΕΦΕΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ