Ο Κανονισμός για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και τη χρηματοδότησή τους, η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση και οι τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας που συνεδριάζει αύριο στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο θα συμμετάσχει ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη.

Για τις Ενεργειακές Υποδομές, ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει η πρόταση της Επιτροπής που αφορά την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής, τόσο για τον ηλεκτρισμό όσο και για το φυσικό αέριο, ως προς τον άξονα Βορρά-Νότου, η οποία θα ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και κατ' επέκταση τη θέση της χώρας μας. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι για την επιλογή των αναγκαίων έργων υποδομής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η περιφερειακή ισορροπία και η μη ενεργειακή απομόνωση περιοχών, όπως τα νησιά.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου θα ενημερώσει επίσης το Συμβούλιο σχετικά με την υπογραφή της Διακήρυξης της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Μηχανισμό Υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας, Ισπανίας και Σλοβενίας, στο πλαίσιο της Διήμερης Συνάντησης της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Μηχανισμό Υποστήριξης των ΑΠΕ (International Feed-In Cooperation). Με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα εντάσσεται επίσημα στη διεθνή πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας και στη συστηματικότερη ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ