Εγγυητική επιστολή θα πρέπει να προσκομίζουν στη ΔΕΗ οι υποψήφιοι επενδυτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα κάτω των 500 κιλοβάτ.

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες 10.000 ευρώ ανά 100 κιλοβάτ.

Η επένδυση δεν αφορά εγκατάσταση συστημάτων στις στέγες των σπιτιών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα υιοθετήσει αυτή τη τακτική ώστε να ελέγχεται η σοβαρότητα του κάθε υποψήφιου επενδυτή.