Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε θετική γνωμοδότηση στην προκαταρκτική περιβαλλοντική του εκτίμηση και αξιολόγηση της επιχειρούμενης επένδυσης χρυσού στο Πέραμα Έβρου. Σύμφωνα με το thrakinet, αυτή η απόφαση δεν να υποκαθιστά άλλες πιθανές άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς, που θα απαιτηθούν για την τελική αδειοδότηση του έργου.

Ωστόσο στην προκαταρκτική αυτή γνωμοδότηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, και η συνύπαρξη του με άλλες χρήσεις και ειδικά με τον τουρισμό είναι εφικτή.


TAGS