Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θέσουν δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα και να εξοικονομήσουν ενέργεια με συγκεκριμένα μέσα, όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων. Αυτό προβλέπει το σχέδιο Οδηγίας που ενέκρινε την Τρίτη η Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   Η εφαρμογή της Οδηγίας δεν θα οδηγήσει μονάχα στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να καταστεί στρατηγικός παράγοντας για την ευρωπαϊκήοικονομία, μειώνοντας την εξάρτηση σε εισαγωγές, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, ωστόσο η Κομισιόν εκτιμά ότι αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 10%.  

«Η υπερψήφιση του σχεδίου Οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το κόστος της ενέργειας και τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. Τώρα οι κυβερνήσεις έχουν την επιλογή να: προστατεύσουν τους πολίτες τους από την ενεργειακή φτώχεια και να δημιουργήσουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες ή να αφήσουν τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες να πλουτίζουν», δήλωσε σχετικά ο Ευρωβουλευτής Claude Turmes (Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία).  
 

ΠΗΓΗ: econews.gr