Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση και Αποχέτευσης Βέροιας πρόκειται αποφάσισε την απολύμανση της λυματολάσπης και τη μετατροπή της σε οργανικό λίποσμα με τη χρήση ζεόλιθου.

  Σύμφωνα με την επιχείρηση μέσα στο Νοέμβριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταφορά ενός τόνου ζεόλιθου στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Βέροιας.  Για την πραγματοποίηση του έργου η ΔΕΥΑΒ υπέγραψε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΥΑ Λάρισας και το Συμβούλιο Λυμάτων και Ομβρίων Λάρνακας Κύπρου για την από κοινού τους συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Life+.