Με υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Παπακωνσταντινου εγκρίθηκε το πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε δήμους της χώρας οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής δαπάνης 107 εκ. ευρώ, ενώ οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των Δήμων.

Το πρόγραμμα προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων στο Πρόγραμμα.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι δήμοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Ι.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια

- Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,
- Ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
- Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού
- Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας

Επίσης το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες για:

- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
- Τεχνικές μελέτες
- Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
- Ενεργειακές επιθεωρήσεις
- Δράσεις δημοσιότητας

Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται ανάλογα με τον πληθυσμό των δήμων
- 1-10.000 κατοίκους: 200.000 ευρώ
- 10.001 -45.000 κατοίκους : 400.000 ευρώ
- 45.001-90.000 κατοίκους: 600.000 ευρώ
- 90.001-150.000 κατοίκους: 800.000 ευρώ
- 150.001-300.000: 1.500.000 ευρώ
- 300.001 και πάνω: 3.000.000 ευρώ

Οι δήμοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι 30 Ιουνίου 2012.

Πηγή: skai.gr