Το πρόγραμμα ανάπτυξης ενός φωτοβολταϊκού λεπτού υμενίου από σιλικόνη αναπτύσσει το γερμανικό ερευνητικό κέντρο Forschungszentrum Jülich.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει προϋπολογισμό 9,3 εκατ. Ευρώ.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού διπλής επίστρωσης με λεπτά στρώματα σιλικόνης, πάχους ενός μικρομέτρου και απόδοσης 12%.

Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα φωτοβολταϊκά thin-film έχουν απόδοση που κυμαίνεται στο 10%. Παρότι επιτυγχάνουν μικρότερη απόδοση από τα συμβατικά φωτοβολταϊκά σιλικόνης, τα thin-film έχουν μικρότερο κόστος παραγωγής, καθώς απαιτούν λιγότερα υλικά.

Η διπλή επίστρωση θα επιτρέψει επίσης στα φωτοβολταϊκά κύτταρα να απορροφήσουν μεγαλύτερα ποσά ηλιακής ενέργειας.

Οι ερευνητές πρόκειται να πειραματιστούν με διάφορα νανοϋλικά και οπτικά λειτουργικά επιστρώματα ώστε να διακριβώσουν τον βαθμό απόδοσης που επιτυγχάνουν σε συνδυασμό με το εύκαμπτο στρώμα σιλικόνης.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει ως το Φεβρουάριο του 2015.

Πηγή: econews.gr