Ένα νέο πρόγραμμα που βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής υλοποίησης για να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν, είναι η δημιουργία «Δημοτικών Λαχανόκηπων», στους οποίους ο Δήμος θα διαθέτει χώρο σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα για την καλλιέργεια λαχανικών 365 μέρες το χρόνο, υπό την εποπτεία του. Ο Δήμος Βέροιας δέχεται αιτήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών για την απόκτηση δικαιώματος καλλιέργειας στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, για το 2012.

Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των διαθέσιμων κήπων (50τ.μ.).