Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ενώ έχουμε το ίδιο κλίμα έχουμε σχεδόν 30 % μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από την Ισπανία ή 50 % σε σχέση με την Πορτογαλία και διπλάσια ή τριπλάσια σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Σκανδιναβίας.

Τα στοιχεία αυτά επεσήμανε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης του ΥΠΕΚΑ για την παρουσίαση του προγράμματος «Χτίζοντας το μέλλον», στο Ζάππειο.

Χώρες όπως η Ελλάδα, πρόσθεσε, δεν έχουν άλλη επιλογή από το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης. «Συνδυάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος με άλλη αναπτυξιακή λογική, που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων, επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Ο τομέας των κατασκευών και των κτιρίων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση καθώς αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας, και είναι υπεύθυνος για πάνω από το 50 % των επενδύσεων στη χώρα. Οι επενδύσεις στην κατασκευή νέων κτιρίων είναι σε πολύ περιορισμένο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν, στόχος είναι να αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα υποδομή» .

Το πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον» είναι το μεγαλύτερο και το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στα κτίρια σε ολόκληρη την Ευρώπη, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτών και με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να μειωθεί το κόστος διαβίωσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ανέφερε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι το ενεργειακό κόστος είναι μεγαλύτερο για τα χαμηλά εισοδήματα, καθώς μόνο το 8 % των φτωχών νοικοκυριών ζουν σε κτίρια με μόνωση έναντι 64 % στα υψηλότερα εισοδήματα. Τα φτωχά νοικοκυριά πληρώνουν 127 % παραπάνω για θέρμανση (κόστος θέρμανσης ανά μονάδα επιφάνειας) σε σχέση με τα υψηλότερα εισοδήματα. Στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων της κτηματαγοράς, το ΤΕΕ και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, τους οποίους ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια. Σημείωσε δε, ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 50 % των επενδύσεων στη χώρα.