Με πληθυσμό διπλάσιο από το 1950, η κατάσταση του πλανήτη επιδεινώνεται με μεγάλη ταχύτητα και δραματικά, αν η ανθρωπότητα δεν αλλάξει αμέσως πορεία, υπογραμμίζει έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (PNUE). Πρόκειται γα την πέμπτη έκθεση Geo-5 για "Το μέλλον του παγκόσμιου περιβάλλοντος" , η οποία δημοσιοποιείται σήμερα ενόψει της διάσκεψης για την αειφόρο ανάπτυξη Rio+20 που θα διεξαχθεί από 20 έως 22 Ιουνίου στο Ρίο. Η προηγούμενη έκθεση χρονολογείται στο 2007"Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, αν οι σημερινές δομές παραγωγής και κατανάλωσης των φυσικών πόρων συνεχίσουν να επικρατούν και τίποτε δεν γίνει για να ανατραπεί αυτή η τάση, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για ένα πρωτοφανές επίπεδο επιδείνωσης και τις συνέπειές του", υπογραμμίζει ο Αχίμ Στάινερ, ο γενικός διευθυντής της PNUE.  

Η έκθεση επισημαίνει ότι από τους 90 στόχους που θεωρούνταν πρωταρχικής σημασίας από τα κράτη μέλη του Προγράμματος, μόλις τέσσερις κατέγραψαν σημαντική πρόοδο.  

Αναφέρεται στη μείωση ουσιών που αποδυναμώνουν το στρώμα του όζοντος, την κατάργηση του μολύβδου στα καύσιμα, την βελτίωση της πρόσβασης στο πόσιμο νερό (ωστόσο τουλάχιστον 600 εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα επωφεληθούν από την πρόοδο αυτή το 2015, ενώ τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια δεν θα έχουν πρόσβαση σε βασικές συνθήκες υγιεινής) , και την πρόοδο στην έρευνα για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία ωστόσο μένει σε δραματικό επίπεδο.   

Αντίθετα , μικρή πρόοδος, σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενική, καταγράφηκε σε 24 στόχους.  
Συνεπώς, οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να διπλασιαστούν την προσεχή 50ετία, με αυξήσεις της μέσης θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 3 βαθμούς. Για μια αύξηση κατά 2,5 βαθμούς, το οικονομικό κόστος εκτιμάται στο 1 έως 2% του ΑΕΠ.  

Η κατάσταση όσον αφορά τα αποθέματα ψαριών επιδεινώνεται ακόμη και σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές. Οι πλημμύρες αυξήθηκαν κατά 230% την περίοδο 1980 -2000, όπως και η ξηρασία κατά 38%.  

Τέλος σε οκτώ στόχους σημειώθηκε περαιτέρω επιδείνωση. Έτσι τα πλήγματα που δέχτηκε η βιοποικιλότητα, η οποία είναι καθοριστική για την ανθρώπινη ζωή, αυξήθηκαν και σχεδόν 20% των σπονδυλωτών ειδών απειλούνται.  
Κανένα αποτέλεσμα δεν υπήρξε σε 14 στόχους, ελλείψει στοιχείων.  

"Η Geo-5 υπενθυμίζει στους παγκόσμιους ηγέτες και στα κράτη που θα μετάσχουν στη διάσκεψη του Rio+20 ότι η οριστική μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία, με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, πρέπει να αρχίσει κατεπειγόντως" καταλήγει ο οργανισμός με ανακοίνωση του.