Η λειτουργία αιολικών πάρκων ελληνικής εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γεγονός. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας euro2day, εντός της εβδομάδας παίρνει μπρος η πρώτη ανεμογεννήτρια των αιολικών πάρκων που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα στις ΗΠΑ, τα οποία θα έχουν -όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους- συνολική εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 138 MW.  

Η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις ΗΠΑ προβλέπει τη διάθεση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος από τα συγκεκριμένα αιολικά πάρκα για 20 χρόνια.  

Σημειώνεται πως ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ είναι ο ανάδοχος του μεγάλου φωτοβολταϊκού της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, ενώ έχει σημαντική παρουσία σε Πολωνία και Βουλγαρία με έργα συνολικής ισχύς μαζί με την Ελλάδα 391,5 MW.