Ιδιαίτερα χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις έχουν επιχειρήσεις και οργανισμοί του ευρύτερου δημοσίου τομέα αλλά και αρκετές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης WWF.Οι επιχειρήσεις έχουν χαμηλές επιδόσεις περιβαλλοντικής διαφάνειας και υπάρχει χαμηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την έρευνα, τις καλύτερες επιδόσεις αλλά χαμηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχουν στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ενώ τις χαμηλότερες έχουν οι επιχειρήσεις του δημοσίου.

Η αξιολόγηση έγινε από το WWF Ελλάς σε 40 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη 108 κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης.