Για ακόμη μια ημέρα σημειώθηκε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης του κοινού (180μg/m3) για το Όζον (O3),
σύμφωνα με τις μετρήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   Συγκεκριμένα σημειώθηκε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, χθες στον σταθμό μέτρησης Ελευθέριου – Κορδελιού, για δύο ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 189 μg/m3 (13.00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 5,00%.