Υπεγράφει κοινή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

με συμμετοχή και της Βουλγαρίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και των πλημμυρών στη λεκάνη του Έβρου με βάση τις αρχές που θέτουν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, ενώ από την τουρκική πλευρά θα συμμετέχουν πέντε εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο και στις συναντήσεις είναι δυνατό κατά περίπτωση να προσκαλούνται εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήσει ομάδες εργασίας για τη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων.

Η Ελλάδα θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία να προωθήσει την τριμερή αυτή συνεργασία, στο πλαίσιο της Κοινής Διακήρυξης Ελλάδος-Βουλγαρίας που υπεγράφη στη Σόφια τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.