Τις δικές τους ξεχωριστές ψηφιακές ταυτότητες πρόκειται να αποκτήσουν τα περίπου 60.000 δέντρα που βρίσκονται σήμερα στα πάρκα του δήμου Θεσσαλονίκης.   Η καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των δέντρων και η καταχώρηση τους σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών αποτελεί μια πρωτοποριακή για την Ελλάδα πρωτοβουλία.   

Όπως αναφέρει η Real News, πέρα από τη δημιουργία ενός μητρώου αναφοράς για το αστικό πράσινο του δήμου, η δράση αυτή θα οδηγήσει και στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού «τείχους προστασίας» απέναντι σε τυχόν ασθένειες, αφού κάθε δέντρο θα έχει τον δικό του ιατρικό φάκελο.  

Ακόμη, με τον τρόπο αυτό οι δημοτικές αρχές θα μπορούν να εντοπίσουν τις αυθαιρεσίες που γίνονται εις βάρος του αστικού πρασίνου, όπως τα παράνομα κλαδέματα από καταστηματάρχες και κατοίκους ή ακόμα και φαινόμενα λαθροϋλοτομίας.