Με τη συνεργασία του Εθνικού Πάρκου των Νησιών Γκαλαπάγκος, του Ιδρύματος Κάρολος Δαρβίνος και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια υλοποιήθηκε πρόγραμμα παρακολούθησης των φαλαινοκαρχαριών.   
Ειδικοί τοποθέτησαν πομπούς στους φαλαινοκαρχαρίες προκειμένου να τους παρακολουθούν δορυφορικά και να κατανοήσουν το είδος τόσο ως προς την τοπική συμπεριφορά του όσο και ως προς τα μοτίβα μεταναστευτικής συμπεριφοράς.