Ρεύμα από το βιοαέριο και το μεθάνιο της κοπριάς που παράγεται στον Πεντάλοφο του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, θα παρέχει μονάδα που θα κατασκευαστεί στην περιοχή.
Ειδικότερα, σε έκταση 33 στρεμμάτων θα δημιουργηθεί μονάδα παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου.

Σε αυτήν θα υπάρχει υποδομή για την αποθήκευση των πρώτων υλών, σύστημα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μονάδα παραγωγής ρεύματος.

Έτσι, με τη λειτουργία του ενιαίου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, θα παράγεται βιοαέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και λίπασμα.

Το θετικό είναι ότι το μεθάνιο, ένα από τα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν θα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, ενώ η μονάδα συμβάλλει σημαντικά στο πρόβλημα της διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Αντίστοιχες μονάδες λειτουργούν στο Σχηματάρι και τη Βέροια.

πηγή: econews.gr