Χάρη σε καύσιμα από πριονίδι θα μπορούν να πετούν τα αεροσκάφη του μέλλοντος, καθώς επιταχύνονται οι έρευνες για καθαρότερα καύσιμα εναλλακτικά της κηροζίνης. 
Το πρόγραμμα ProBio3, που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της γαλλικής κυβέρνησης για την επιχειρηματική αναθέρμανση, αποβλέπει στη χρήση της παραδοσιακής τροφής των ιπποειδών για την ανάπτυξη ενός νέου βιοκαυσίμου που θα μπορούσε να αναμειχθεί κατά 50% με την κηροζίνη.

«Στο μέλλον τα αεροσκάφη θα πετούν χρησιμοποιώντας γεωργικά και δασικά υποπροϊόντα. Ήδη γνωρίζουμε πώς να οργανώσουμε μια βασική γραμμή παραγωγής, όμως θα πρέπει να κάνουμε πρώτα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας βιομηχανικής γραμμής. 

Θα πρέπει να μετουσιώσουμε ό,τι γίνεται μέσα στα εργαστήρια στο πραγματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας συνάμα την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία του», δηλώνει η Carole Molina-Jouve, καθηγήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένων Επιστημών της Τουλούζης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι η πιο πρόσφατη σειράς πειραμάτων, με στόχο όχι μόνο τον περιορισμό των δαπανών αλλά και την αντιμετώπιση της μόλυνσης.