Αυξημένο κίνδυνο «μπλακ-άουτ» στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική μέχρι το 2030 «βλέπουν» τα στελέχη των επιχειρήσεων στον κλάδο της ενέργειας, παρά τις προγραμματιζόμενες νέες μονάδες παραγωγής, καθώς ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αριθμό προκλήσεων που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με οικονομικούς όρους για τους καταναλωτές, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην εξασφάλιση παροχής ενέργειας.

Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι ο αριθμός των καταναλωτών με αδυναμία πρόσβασης σε πηγές ενέργειας λόγω οικονομικής δυσχέρειας θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Τα παραπάνω επισημαίνονται στη νέα έκθεση της PwC για τις προοπτικές στον παγκόσμιο κλάδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία καταγράφονται απόψεις στελεχών 72 εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν σε 43 χώρες.

Αναλύοντας τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, η έκθεση υπογραμμίζει τις σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον για τον κλάδο.

Με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί από 17.200 TWh το 2009 σε 31.700 TWh το 2035, οι μονάδες με βάση το φυσικό αέριο είναι πρώτες στη λίστα των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των επενδύσεων για μονάδες με βάση την πυρηνική ενέργεια ή τις λιγνιτικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει δραστικά η υπάρχουσα ενεργειακή ισορροπία, με το μερίδιο του φυσικού αερίου να αναμένεται να αυξηθεί από 29% που είναι σήμερα σε 33% το 2030.

Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπουν μεταβολή της σύνθεσης του ενεργειακού μείγματος από 66% ορυκτά καύσιμα και 34% μη ορυκτά καύσιμα που ισχύει σήμερα σε 57% και 43% αντίστοιχα το 2030, γεγονός το οποίο καθιστά πολύ μακρινό το στόχο που έχει τεθεί για τον περιορισμό της ανόδου θερμοκρασίας του πλανήτη.

Με τον προβληματισμό για την αδυναμία των καταναλωτών να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το ρυθμό των επενδύσεων σε υποδομές στις δυτικές αγορές να δημιουργούν ανασφάλεια για την εξασφάλιση παροχής ενέργειας, η Ευρώπη και η Β. Αμερική ανησυχούν τώρα περισσότερο για τον κίνδυνο μπλακ-άουτ, σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική περίπου οι μισοί των ερωτηθέντων (46%) προβλέπουν αυξημένο κίνδυνο μπλακ-άουτ μέχρι το 2030, ενώ στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο συνηθισμένες, το 53% αναμένει ότι θα μειωθούν.

Η αδυναμία ανταπόκρισης των καταναλωτών στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανέβει υψηλότερα στην ατζέντα, με την πλειοψηφία να παραδέχεται ότι το θέμα αυτό αποτελεί θεμελιώδη προβληματισμό για τον κλάδο, αφού ο αριθμός των καταναλωτών που δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε οικονομικές πηγές ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Ν. Αμερική.


Πηγή: naftemporiki.gr
TAGS