Ο γίγαντας στον κόσμο των μυρμηγκιών είναι το νοτιοαμερικανικό είδος Dinoponera gigantea. 

Οι εργάτριες του είδους αυτού έχουν μέσο μήκος 4 εκατοστά και όταν θυμώνουν εκπέμπουν ήχους που ακούγονται.
 
Τα μυρμήγκια αυτά δεν έχουν μορφολογικά διακριτή βασίλισσα, αλλά διαμορφώνουν ισχυρές ιεραρχίες ανάμεσα στις εργάτριες, η ανώτερη από τις οποίες («άλφα») είναι αυτή που αναπαράγεται. 

Το απόλυτο μέγιστο μέγεθος όμως στον κόσμο των μυρμηγκιών το έχει η βασίλισσα του αφρικανικού είδους Dorylus wilverthi και φθάνει τα 5 εκατοστά.

ΠΗΓΗ:scienceillustrated.gr