Σε καλό δρόμο είναι η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης στον δήμο Καλαμάτας, προϋπολογισμού 5.928.600 ευρώ, με το σύστημα μελέτη- κατασκευή, αφού εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης.
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνεται ξήρανση της λυματολάσπης και στη συνέχεια αυτή θα διατίθεται για τις ανάγκες του πράσινου, την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και λατομείων.

Πρόκειται για ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, που σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων διαχείρισης των λυμάτων και θα μειώσει τα προβλήματα που προκαλούνται στην περιοχή εγκατάστασης.

Η συνολική παρέμβαση, είναι της τάξεως των περίπου 11 εκατ. ευρώ.