Ύστερα από μια εβδομάδα δύσκολων διαπραγματεύσεων, η σύμβαση για τον υδράργυρο εγκρίθηκε σήμερα στη Γενεύη από περίπου 140 χώρες, ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει τη μείωση σε παγκόσμιο επίπεδο των ιδιαίτερα τοξικών για την υγεία και το περιβάλλον εκπομπών υδραργύρου.