Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το πλέον σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της Τουρκίας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Αστικού Σχεδιασμού της χώρας.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία «απειλεί» τις 79 από τις συνολικά 81 επαρχίες της Τουρκίας, οφείλεται κυρίως στη χρήση διαφόρων καυσίμων για τη θέρμανση των σπιτιών.

Σε 33 πόλεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, σύμφωνα με τη μελέτη. Στην Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι η μόλυνση των υδάτων από βιομηχανικά και οικιακά λύματα, ενώ στην Άγκυρα η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται κυρίως στην πυκνή κίνηση στους δρόμους της τουρκικής πρωτεύουσας.