Τον κώδωνα του κινδύνου για μια ενδεχόμενη διατροφική κρίση λόγω μείωσης των ψαριών, κρούουν επιστήμονες.

Φιλανδοί και αυστραλοί ερευνητές προσπάθησαν να υπολογίσουν την επίδραση που θα έχει η μείωση του μεγέθους των ψαριών, στον πληθυσμό πέντε ειδών του Ειρηνικού, μέσα στα 50 επόμενα χρόνια.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν πως μια μείωση του μόλις 4% σε μέσο όρο, θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση κατά 50% του ποσοστού θνησιμότητας από τα αρπακτικά. Κάτι τέτοιο θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση των ψαριών που πιάνουμε.

Η νέα μελέτη έρχεται να ρίξει φως στις συνέπειες που θα έχει το ήδη γνωστό φαινόμενο της μείωσης του μεγέθους. Τα ψάρια «μικραίνουν», εξαιτίας των της βιομηχανικής αλιείας που αφαιρεί τα μεγαλύτερα ψάρια από τις θάλασσες και της ανόδου της θερμοκρασίας του κλίματος που μειώνει την περιεκτικότητα των ωκεανών σε οξυγόνο και κατ’ επέκταση το μέγεθος των ψαριών

«Ακόμη και μια ελαφρά μείωση του μεγέθους ενός είδους ψαριού μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική θνησιμότητά του», επιμένουν οι ερευνητές.

Για τους ερευνητές, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος αλλάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε όλο τον πλανήτη, άμεσα μέσω της αλιείας και έμμεσα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

«Οι πρακτικές οι οποίες αγνοούν της αλλαγές που υπάρχουν σήμερα, υπάρχει κίνδυνος να υπερεκτιμήσουν μακροπρόθεσμα τους φυσικούς πόρους και να καταλήξουν στην υπερεκμετάλλευσή τους», επιμένουν οι επιστήμονες οι οποίοι συνέταξαν τη μελέτη.