Τη μοίρα της μεγαλύτερης αγοράς άνθρακα καλούνται να καθορίσουν σήμερα οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ψηφίζουν στην πρόταση να περικοπεί το πλεόνασμα αδειών εκπομπής ρύπων.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει την τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, ώστε να καθυστερήσει ως το τέλος της δεκαετίας η ρύθμιση που θα επιτρέπει τις πωλήσεις περιθωρίων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Στόχος και εδώ είναι η στήριξη της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, που υποχώρησε στο € 2,81 ανά μετρικό τόνο τον περασμένο μήνα, από 10 ευρώ πριν από ένα χρόνο.