Πρόστιμα σε εννέα επιχειρήσεις και τρεις δήμους επιβλήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Συνολικά το ύψος τον προστίμων αγγίζει τις 590.000 ευρώ.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν στην κακή διαχείριση υγρών και στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευτών, περιττωμάτων πτηνών, καύση νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες