Ημερίδες για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δυτικής Μακεδονίας και για τη Λίμνη Κορώνεια διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.
Η ημερίδα για τη διαχείριση του νερού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, στις 9:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης) και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση για την Κορώνεια, αντίστοιχα, γίνεται σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, στις 9:30 π.μ, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).

Στόχος των ημερίδων είναι η καταγραφή των απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών για τα σημαντικότερα θέματα διαχείρισης υδάτων, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr.