Συνολικά 14 Δήμοι και 2 Κοινότητες της Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αναμένεται να εφαρμόσουν πιλοτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας στον Οδικό Φωτισμό, το οποίο θα εξοικονομήσει  ενέργεια μέχρι και 48% από το 2014.

Με βάση το υπό μελέτη σενάριο, το συνολικό όφελος για τις Τοπικές Αρχές με βάση τις νέες καθορισμένες χρεώσεις την περίοδο 2014‐2025 υπολογίζεται στα 19 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αποφάσισε πρόσφατα να εγκρίνει την πρόταση Ομάδας Εργασίας από την ΑΗΚ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και επιλεγμένων Τοπικών Αρχών της Κύπρου, για υλοποίηση μεγάλου πιλοτικού έργου στον Οδικό Φωτισμό.

Σε γραπτή ανακοίνωση της η ΑΗΚ αναφέρει ότι «δεκαέξι (16) τοπικές αρχές, στα πλαίσια εθελοντικών τους δεσμεύσεων, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια τους περισσότερο από 20% μέχρι το 2020 υλοποιώντας Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Στα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνονται μέτρα προώθησης των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών και θα πρέπει αν υλοποιηθούν μέχρι το 2020, ώστε να επιτύχουν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια τους».

Η εξοικονόμηση ενέργειας για τον οδικό φωτισμό, προστίθεται στην ανακοίνωση «αποτελεί τομέα προτεραιότητας για τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου, οι οποίες στοχεύουν μέσω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας να μειώσουν σημαντικά τόσο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και των ετήσιων δαπανών τους για τον οδικό φωτισμό, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού τους».

Το έργο προβλέπει την αντικατάσταση 63.000 περίπου υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες Υψηλής πίεσης Νατρίου (HPS) με νέα ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά (π.χ. LED). Το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται περίπου στα €17.000.000 με έτος υλοποίησης το 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το έργο θα υλοποιηθεί σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την υποβολή αίτησης για παροχή τεχνικής βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΕΕ‐F, European Energy Efficiency Fund) για την ετοιμασία των τεχνοοικονομικών μελετών (π.χ. ψηφιοποίηση δικτύου οδικού φωτισμού, φωτομετρικές μελέτες, έρευνα αγοράς, ετοιμασία όρων προσφορών). Η συγχρηματοδότηση καλύπτει το 90% του κόστους τέτοιων μελετών, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταβληθεί από τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν. Το στάδιο αυτό το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές».

Το δεύτερο στάδιο αφορά «αίτηση της ΑΗΚ για λήψη δανείου με ευνοϊκούς όρους από το EEE‐F και την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, στάδιο το οποίο αφορά εξ ολοκλήρου την ΑΗΚ. Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται να φτάσει στο 48% η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Κύπρο και τις Τοπικές Αρχές, μεταξύ των οποίων μείωση του κόστους συντήρησης του οδικού φωτισμού που επιβαρύνονται οι Τοπικές Αρχές λόγω μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των φωτιστικών LED, εξοικονομήσεις από αγορά μειωμένων δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων λόγω μείωσης των εκπομπών και μείωση δαπανών των Τοπικών Αρχών για τον οδικό φωτισμό με βάση τους όρους και τις πρόνοιες που θα καθοριστούν από τα πορίσματα της τελικής τεχνοοικονομικής μελέτης. Με βάση το υπό μελέτη σενάριο, το συνολικό όφελος για τις Τοπικές Αρχές με βάση τις νέες καθορισμένες χρεώσεις την περίοδο 2014‐2025 υπολογίζεται σε €19.500.000».

Η ανακοίνωση της ΑΗΚ καταλήγει σημειώνοντας πως «οι Τοπικές Αρχές που έχουν δεσμευτεί υπογράφοντας είτε το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είτε το «Σύμφωνο των Νησιών» για μειώσεις εκπομπών περισσότερο από 20% μέχρι το 2020 στην επικράτεια τους και θα συγχρηματοδοτήσουν με 10% το κόστος των μελετών είναι οι Δήμοι Στροβόλου, Λάρνακας, Λευκωσίας, Λακατάμιας, Παραλιμνίου, Αραδίππου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγίου Αθανασίου, Λατσιών, Ιδαλίου, Γερίου, Πόλεως Χρυσοχούς, Λευκάρων και οι Κοινότητες Εργατών και Ψημολόφου».
 
Πηγή: kathimerini.com.cy