Η περυσινή χρονιά «είδε» τη μεγαλύτερη, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, εγκατάσταση ισχύος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA).

Ωστόσο, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας εγκατέστησε στην ΕΕ το 2010 περισσότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθανθράκων από όσες, τη λειτουργία των οποίων ανέστειλε οριστικά (4,056 GW έναντι 1,550 GW). Αν και τούτο συνέβη μόνο για δεύτερη φορά από το 1998, η EWEA ερμηνεύει την εξέλιξη ως επείγουσα ανάγκη να κινηθεί η EE προς ένα στόχο μείωσης 30% - αντί του 20%, που ισχύει σήμερα - των αεριών του θερμοκηπίου το 2020, καθώς και για την εισαγωγή πρότυπου απόδοσης σε σχέση με αυτές τις εκπομπές.

«Έτσι θα συνεχιστεί η πορεία προς ένα καθαρότερο και ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον, την οποία η Ευρώπη βαδίζει σταθερά την τελευταία δεκαετία», υπογραμμίζει στην έκθεση της η EWEA.

Η ισχύς των νέων μονάδων ΑΠΕ που εγκαταστάθηκαν πέρυσι ήταν αυξημένη κατά 31% σε σχέση με το 2009 και ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να απομακρύνεται από το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια. Αυτές οι δύο τεχνολογίες εξακολουθούν να καταργούν περισσότερες μονάδες από ό,τι κατασκευάζουν ( η συνολική ισχύς των σταθμών πετρελαίου μειώθηκε πέρυσι κατά 245 MW και των πυρηνικών σταθμών κατά 390 MW).

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες που εγκαταστάθηκαν το 2010 αντιστοιχούν στο 41% των νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής πέρυσι, με ισχύ 22,4 GW στο σύνολο των 55,3 GW νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που τέθηκαν σε λειτουργία το 2010. Από τα 22,4 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες, τα 12 GW είναι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και τα 9,259 GW αιολικά πάρκα.

Έχασε τα πρωτεία η αιολική ενέργεια

Η εγκατάσταση ισχύος από αιολική ενέργεια ήταν, ωστόσο, πέρυσι μειωμένη κατά 10% σε σχέση με το 2009, με αποτέλεσμα το 2010 να είναι η πρώτη χρονιά από το 2007 που η αιολική ενέργεια δεν εγκατέστησε ισχύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες τεχνολογίες από τις υπόλοιπες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής. Αντιθέτως, η ισχύς των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ήταν το 2010 μεγαλύτερη από κάθε άλλη τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, ανερχόμενη σε 28 GW και αντιπροσωπεύοντας το 51% της συνολικής νέας εγκατεστημένης ισχύος.

Συνολικά, έχουν εγκατασταθεί στην ΕΕ 84,074 GW από αιολικούς σταθμούς, με τη Γερμανία να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ 27,214 GW στα τέλη του 2010), ακολουθούμενη από την Ισπανία (20,676 GW), την Ιταλία (5,797 GW), τη Γαλλία (5,660 GW) και τη Βρετανία (5,204 GW).

Στην Ελλάδα, η συνολική εγκαταστημένη ισχύς από αιολικούς σταθμούς ανήλθε στα τέλη του 2010 σε 1,208 GW έναντι 1,086 GW στα τέλη του 2009. Πέρυσι εγκαταστάθηκε ισχύς 123 MW, μεγαλύτερη από την νέα ισχύ 102 MW που είχε εγκατασταθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Ταχύτερος είναι, πλέον, ο βηματισμός της Τουρκίας στην εγκατάσταση νέας ισχύος, καθώς το 2010 εγκαταστάθηκε ισχύς 528 MW, με συνολική ισχύ 1,329 GW στα τέλη του 2010. Το 2009, είχε εγκατασταθεί νέα ισχύς 343 MW και η συνολική ισχύς ήταν στα τέλη του έτους 801 MW.