Στοιχεία για τη χρήση τού φυσικού αερίου στο νομό Τρικάλων δόθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων, Χρήστου Λάππα και του Διευθυντή Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας ΑΕ, Λεωνίδα Μπακούρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, έως το τέλος του 2010, στον 1,5 χρόνο που τροφοδοτείται η πόλη με φυσικό αέριο, έχουν κατασκευαστεί 4,2 χλμ. χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης και 45,5 χλμ. δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης προς εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ εντός του 2011 έχει προγραμματιστεί η κατασκευή επιπλέον 11 χλμ. δικτύου χαμηλής πίεσης, ώστε να πυκνώσει περισσότερο το δίκτυο εντός της πόλης.

Οι πελάτες που έχουν συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού Αερίου έως το τέλος του 2010 ανέρχονται σε 1.180, εκ των οποίων οι 524 χρησιμοποιούν ήδη το φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις τους.

Έχουν υπογραφεί συμβάσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σύνδεσης σε 68 δημοτικά κτίρια (εκ των οποίων 49 σχολεία), ενώ αποτέλεσε αντικείμενο της συνάντησης η εξεύρεση τρόπου για την κατασκευή των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων, ώστε να προχωρήσει η τροφοδότησή τους με φυσικό αέριο.

Επίσης, και άλλα δημόσια κτίρια έχουν υπογράψει σύμβαση φυσικού αερίου (ΤΕΙ, Νοσοκομείο, Αστυνομική Διεύθυνση, κλπ).