Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) τους σειριακούς αριθμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πιθανώς μη σύννομες συναλλαγές της 18ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συγκεκριμένη μέρα τα εθνικά μητρώα ρύπων τριών χωρών - συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού - δέχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα επίθεση από χάκερ, με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση δικαιωμάτων εκπομπών, που εκτιμάται ότι στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 28 εκατ. ευρώ.

Από τις 19 Ιανουαρίου, η λειτουργία των Εθνικών Μητρώων, σε όλη την Ευρώπη, για τα δικαιώματα των εκπομπών όλων των κοινοτικών κρατών-μελών, όσον αφορά το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών συναλλαγών - εκτός από την κατανομή και παράδοση δικαιωμάτων - έχει ανασταλεί προσωρινά, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, ανεστάλησαν οι συναλλαγές στο Ελληνικό Μητρώο και η αναστολή αυτή θα συνεχιστεί, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαδικτυακής ασφάλειας του συστήματος, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχουν σημειωθεί ανάλογα περιστατικά.

Οι αριθμοί που πιθανά διακινήθηκαν μη σύνομμα στις 18 Ιανουαρίου είναι:

- GR-1-1-342175846-342214845-1-1 AAU EUA 39,000

- GR-1-1-342214846-342375845-1-1 AAU EUA 161,000

- GR-1-1-342375846-342475845-1-1 AAU EUA 100,000

«Για τους συγκεκριμένους αριθμούς, έχουν ενημερωθεί τόσο τα εθνικά μητρώα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των λοιπών κρατών-μελών όσο και οι ελληνικές και διεθνείς αστυνομικές αρχές», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Μητρώο για τα δικαιώματα των εκπομπών (καλούμενο και χρηματιστήριο ρύπων) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης των δικαιωμάτων των εκπομπών. Το Μητρώο παρακολουθεί την πορεία των δικαιωμάτων από την έκδοσή τους, την κατοχή τους, τις συναλλαγές και την εν συνεχεία ακύρωσή τους όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο και την Κοινοτική και ελληνική νομοθεσία. Η λειτουργία του έχει ανατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) βάσει της ΚΥΑ 54409/2632/ΦΕΚ1931/Β από το 2004.