Τη δική τους στιγμή στην πασαρέλα θα έχουν τα ελληνικά τετράποδα "μανεκέν"... αυτόχθονα βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες, άλογα, γαϊδούρια και γουρούνια, στο πλαίσιο του 1ου Πανοράματος φυλών αγροτικών ζώων, που διοργανώνεται αύριο στις 12 το μεσημέρι, στο περίπτερο 17, ως παράλληλη εκδήλωση της 7ης Zootechnia της Helexpo.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι: το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιασθεί στο ευρύ κοινό ο πλούτος των φυλών των αγροτικών ζώων της χώρας μας, να γίνει κατανοητή η σημασία της βιοποικιλότητας, καθώς και να παρουσιαστούν οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων και η συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη, όπως τόνισε η ερευνήτρια του ΕΘΙΑΓΕ, Χριστίνα Λίγδα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση των ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων, με 1-2 ζώα από κάθε φυλή. Μεταξύ των φυλών που θα παρουσιασθούν, είναι και φυλές που είναι υπό εξαφάνιση και βρίσκονται σε προγράμματα διατήρησης.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης έχει διαμορφωθεί ειδική πίστα, πάνω στην οποία θα παρελαύνουν οι φυλές των ζώων, κατά γεωγραφική περιοχή εκτροφής.

Οι ομιλίες θα επικεντρωθούν στη στρατηγική σημασία των φυλών των αγροτικών ζώων για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, να προσαρμοσθούν ή και να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία φυλών ζώων κατάλληλων για τη σύγχρονη ανταγωνιστική, αλλά και βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία και κτηνοτροφία. Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνει η κα Λίγδα, η διατήρηση ενός σημαντικού γενετικού αποθέματος αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και τις επιλογές για μια βιώσιμη ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής.

Στους συμμετέχοντες θα γίνει αναφορά και στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους γενετικούς πόρους των αγροτικών ζώων (Global Plan for Action) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας. Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα διεθνές πλαίσιο, που περιλαμβάνει τις στρατηγικές προτεραιότητες για την αειφορική χρήση, ανάπτυξη και διατήρηση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, για τα τρόφιμα και τη γεωργία, και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Αποτελεί δε τη βάση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας μας.

Στις προτεραιότητες του "Σχεδίου" περιλαμβάνονται :

-Δημιουργία και ενίσχυση των οργανώσεων των παραγωγών / εκτροφέων των φυλών των αγροτικών ζώων

-Εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου των αποδόσεων και γενετικής βελτίωσης (προσαρμοσμένων ανάλογα με το μέγεθος της φυλής και τα προϊόντα)

-Επικαιροποίηση της εθνικής βάσης δεδομένων και αξιοποίησή της για τη λήψη αποφάσεων

-Χαρακτηρισμός των φυλών και ως προς άλλα χαρακτηριστικά, όπως ανθεκτικότητα σε ασθένειες, ποιότητα προϊόντων, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον

-Δημιουργία Τράπεζας Κρυοδιατήρησης του Γενετικού Υλικού των Αγροτικών Ζώων (σπέρμα, έμβρυα, σωματικά κύτταρα, DNA)

-Ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το ρόλο και την αξία των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων.