Στην ίδρυση “ενεργειακού γραφείου” θα προχωρήσει, αυτή την εβδομάδα, ο δήμαρχος Ηρακλείου Γ. Κουράκης με κύριο στόχο την αφομοίωση όλων των προγραμμάτων που θα αναφέρονται στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και την υιοθέτηση ανάλογων συμπεριφορών από τα στελέχη του δήμου.

Παράλληλα, ο κ. Κουράκης αναμένεται να ενεργοποιήσει άμεσα μια παλαιότερη συμφωνία που είχε γίνει καταρχήν με την Εθνική Τράπεζα η οποία είχε προτείνει να αντικατασταθούν, με κόστος που θα αναλάβει η ίδια, χιλιάδες κοινοί λαμπτήρες στα κτίρια του δήμου με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.