Την έναρξη ενός ερευνητικού έργου που αφορά στην καταγραφή της βιοποικιλότητας του Υμηττού με χρήση ακουστικών αισθητήρων, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος για την Προστασία και την Ανάπλαση του Υμηττού.

Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Επιστημονικό Ινστιτούτο της Βόννης.

Σταδιακά θα τοποθετηθούν στον Υμηττό αισθητήρες για την ακουστική καταγραφή της πανίδας. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι και το να εντοπιστούν είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η έρευνα συγχρηματοδοτείται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2013.