H συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την προστασία της λίμνης των Ιωαννίνων και του ευρύτερου οικοσυστήματος, κυριάρχησε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην πρόταση που έγινε από τον επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Τόπος να ζεις», Ευάγγελο Αργύρη, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης και ψήφισης Προεδρικού Διατάγματος και όχι σχεδίου που ήλθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και το οποίο έχει πολλές ελλείψεις.

Ο κ. Αργύρης εισηγήθηκε να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από περιφερειακούς συμβούλους των παρατάξεων και ειδικούς επιστήμονες, ώστε οι προτάσεις που θα γίνουν να είναι τεκμηριωμένες και να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις ενός τόσο σοβαρού θέματος, κάτι για το οποίο συμφώνησε και ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Οι κ. Καχριμάνης και Αργύρης εστίασαν σε μια τοπική συμφωνία για το Προεδρικό Διάταγμα και να μη παραμείνει το όλο θέμα στις προβλέψεις του νόμου για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τη βιοποικιλότητα κ.λπ., ενώ η απάντηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος να είναι ομόφωνη από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να εκδοθεί στη συνέχεια ολοκληρωμένο Προεδρικό Διάταγμα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου θα περιμένει ολοκληρωμένο το νόμο για τη βιοποικιλότητα. Θα διερευνήσει την κατάσταση που δημιουργείται με τις προστατευόμενες περιοχές και το Natura και τι ισχύει με το λεκανοπέδιο, κυρίως με τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα θα συστήσει επιστημονική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δηλαδή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού κ.ά. που θα ετοιμάσουν ολοκληρωμένη πρόταση προς το αρμόδιο υπουργείο για ένα νέο σχέδιο Π.Δ.

Από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, αντιπεριφερειάρχη Παντελή Κολόκα, επισημάνθηκε η προσπάθεια των μελετητών - εισηγητών να θέσουν ως βασικό στόχο την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, εξέφρασε όμως και επιφυλάξεις σχετικά με το πώς μπορούν να οριοθετηθούν αντικειμενικά, δίκαια και ορθολογικά οι ζώνες προστασίας, όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη οριοθέτηση, ενώ και οι διαδικασίες καθορισμού της όχθης δεν αιτιολογούνται.

Ο εισηγητής της παράταξης «Ήπειρος τόπος να ζεις», Χρήστος Παπαβρανούσης, επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση του Π.Δ., αλλά θα πρέπει να ανασυνταχθεί με όσες παρατηρήσεις και επισημάνσεις έχουν κατατεθεί.

Τελικά, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων, αποφάσισε ότι για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, «για το χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ν. Ιωαννίνων, ως περιοχής ''οικοανάπτυξης'' με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης», θεωρείται αναγκαία η ψήφιση θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα Προεδρικού Διατάγματος, για την προστασία της λίμνης και του ευρύτερου οικοσυστήματος. Για το λόγο αυτό, δεν θα προχωρήσει η διαδικασία ψήφισης του προτεινόμενου Π.Δ. και θα συγκροτηθεί Επιτροπή, με τη συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων, των επιστημονικών συμβούλων του κράτους, των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας, η οποία θα επεξεργαστεί και θα προτείνει νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προσαρμοσμένο και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούν το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα, η επέκταση της περιοχής NATURA, εξετάζοντας επίσης και λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν. Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνεργασία με τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις προτεινόμενες θέσεις και απόψεις και για την ολοκλήρωση της εκπόνησης του νέου σχεδίου Π.Δ. και της νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.