Η δραστηριότητα των ζώων την ημέρα ή τη νύχτα σχετίζεται άμεσα με την οπτική ικανότητά τους και για αυτό άλλωστε ορισμένα βλέπουν καλύτερα τη μέρα, ενώ άλλα βλέπουν καλύτερα τη νύχτα.

Τα νυκτόβια ζώα έχουν συνήθως μεγάλα μάτια σε σχέση με το σωματικό τους μέγεθος. Ήδη πρόκειται για πλεονέκτημα γιατί τα μεγάλα μάτια συλλαμβάνουν περισσότερο από το ασθενικό φως της νύχτας.

Η καλή νυχτερινή όραση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο αμφιβληστροειδής των νυκτόβιων ζώων περιέχει σχετικώς πολλά ραβδία, που καταγράφουν φωτόνια σε χαμηλές φωτεινές εντάσεις.

Τέλος,σύμφωνα με το Science Illustrated, τα περισσότερα νυκτόβια έχουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή τους μια κρυσταλλική στιβάδα που αντανακλά μη καταγεγραμμένα φωτόνια προς τον αμφιβληστροειδή.